Постови

ФУДБАЛ - наставне јединице (11.05. - 15.05.)

Слика
1. Полуволеј и волеј ударац
2. Увежбавање фудбалских елемената

Фудбал

Слика
1. Ударац по лопти пуним делом стопала

ФУДБАЛ - Наставне јединице - за сва одељења (04.05. - 08.05.)

Слика
1. Фудбал - ударац главом
2. Фудбал - ударци по лопти - увежбавање

Фудбал - методика обучавања фудбала (за сва одељења)

Фудбал

Слика
УДАРАЦ ПЕТОМ
Фудбал

Слика
1. Ударац унутрашњом и спољашњом страном стопала.